Fiscale voordelen

Bedrijfsmatige subsidies voor zonnepanelen in Nederland zijn schaars. Daarentegen kennen we wel verschillende belastingvoordelen voor ondernemers. Wanneer is het voor u interessant om te investeren in zonnepanelen en wanneer heeft u de zonnepanelen terugverdiend?
De terugverdientijd is ondermeer afhankelijk van de tariefgroep van uw belastbaar inkomen, uw overige investeringen en uw stroomafname. Wij kunnen dit vrijblijvend voor u uitrekenen.

Bij aanschaf van zonnepanelen hebben bedrijven fiscale mogelijkheden. De fiscale voordelen leveren u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Er zijn een aantal fiscale aftrekmogelijkheden:

Energie-Investeringsaftrek (EIA)
Het doel van de Energie-investeringsaftrek (EIA) is het mogelijk een groot gedeelte van uw zonne-energie investering af te trekken van uw bedrijfswinst. Met de EIA. kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw bedrijf betaalt. In het geval van een B.V. met een belastingpercentage van 25%, bedraagt de EIA. ongeveer 10% van de netto investeringskosten. Betaalt u meer belasting, dan is het voordeel groter. De EIA. kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Enkele voorwaarden voor de EIA.
U heeft een onderneming en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.
U mag een extra bedrag ter grootte van 41,5% van het investeringsbedrag aftrekken van de winst.
De minimale investering per kalenderjaar bedraagt € 2.200,-
Rekenvoorbeeld
De fiscale winst in 2017 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot € 200.000 en 25% boven € 200.000. U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. De EIA bedraagt 41,5% van € 300.000, dat is € 124.500. De fiscale winst wordt nu € 375.500 (€ 500.000 – € 124.500).
Zonder EIA zou u € 115.000 aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de EIA betaalt u slechts € 83.875 vennootschapsbelasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 31.125. Het netto EIA-voordeel is dan ongeveer 10% van de investering. Meer informatie over de regeling vindt u op de site van Agentschap NL.

KleinschaligheidsInvesteringsaftrek (KIA)
Ook de K.I.A. is bedoeld voor bedrijven. Als u in 2011 een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Zonnepanelen komen in aanmerking voor deze investeringsaftrek. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een percentage van uw investeringen in 2011. Hoe hoog het percentage is, hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Voor investeringen tussen de € 2.200 en € 54.000 is dat 28%, daarboven is de aftrek gebonden aan een maximum van € 15.120. Een tabel met de geldende percentages vindt u op de site van de belastingdienst.

BTW en algemene investeringsaftrek
Natuurlijk mag u naast bovengenoemde extra regelingen de investering in zonnepanelen ook nog als ‘gewone investering’ in bedrijfsmiddelen aftrekken van uw fiscale winst en mag u de BTW aftrekken van uw eigen aangifte omzet belasting.

Tijdelijk Willekeurig Afschrijven
Dit is een tijdelijke maatregel bedoeld om investeren door ondernemers te stimuleren tijdens de economische crisis. Hierdoor kan een ondernemer zijn investering voor 50% in het eerste jaar afschrijven. De overige 50% mag in het tweede jaar afgeschreven worden.