Wat houdt de installatie garantie in?

Installatie garantie is garantie op de verrichte arbeid uitgevoerd door de installateur. De garantie dekt dus fouten die gemaakt kunnen worden tijdens installatie. Denk aan een klem die niet goed is vastgedraaid en deze onder normale omstandigheden los raakt.

SolarBox geeft een installatie garantie van 10 jaar o.v.v. een actief systeembewaking abonnement.