Asbest en zonnepanelen

 

Voor het onderdeel asbestsanering kan gebruik gemaakt worden van de milieu-investeringsaftrek (MIA); op het plaatsen van de zonnecollectoren kan de energie-investeringsaftrek (EIA) worden toegepast. Daar komt bij dat, in het kader van een Green Deal met de LTO, de totale vervangingsoperatie onder de regeling willekeurige afschrijving van milieu-investeringen (Vamil) kan worden gebracht. Met elkaar kunnen deze maatregelen een belastingvoordeel van ruim 12% opleveren.

Handleiding Asbest en Zonnepanelen

Deze handleiding beschrijft de fiscale voordelen van EIA, MIA en Vamil voor ondernemers die in 2013 investeren in het vervangen van asbestdaken en het plaatsen van zonnepanelen op het nieuwe dak. De handleiding bevat een overzicht van de voordelen, informatie over wat wel en niet in aanmerking komt, een stappenplan voor het aanvragen en een rekenvoorbeeld voor het toepassen van MIA, Vamil en EIA.