EIA

Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie zoals zonnepanelen? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Uw investering biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Financieel voordeel in 2013
Met de EIA kunt u 41,5% tot 58% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek, wanneer het piekvermogen van het systeem hoger ligt dan 25kW en er geen SDE+ aanvraag van 2013 of eerder ligt. Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt is € 750 per kW piekvermogen. Zie de codeomschrijving in de energielijst 2016. Code 251102.

De overheid wil met de EIA het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie zoals zonnepanelen. Het budget voor 2013 is € 151 miljoen. Als het EIA-budget overschreden wordt, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen. Dit besluit wordt in de Staatscourant en op RVO (www.rvo.nl/eia) gepubliceerd.