KIA

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Bijvoorbeeld zonnepanelen.
Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. U vindt het bedrag van de investeringsaftrek in de tabel:

• tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2012

Maakte uw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Dan wordt de aftrek anders berekend. Voor het bepalen van de aftrek wordt dan gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.
Voor sommige investeringen hebt u geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om:

• investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen
• bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland
• bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 per stuk kosten
• transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv’s en nv’s) die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. Als u bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een bv en u verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek.

Let op!
In de laatste situatie kunt u verzoeken om ontheffing voor de uitsluiting van de investeringsaftrek. Bel voor meer informatie de BelastingTelefoon.
Zeer zuinige auto’s en nulemissieauto’s komen wel in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Of een personenauto zeer zuinig is, leest u bij Personeel en Loon: Hoogte privégebruik bij zeer zuinige, zuinige en overige auto’s in 2012 en later. Een nulemissieauto is een auto waarvan de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is.

Meer info over zonnepanelen vindt u hier.