Inverters/ Omvormers

De taak van de inverter is om de gelijkstroom uit de zonnepanelen te transformeren naar een sinusvormige wisselstroom. Tevens wordt de geleverde wisselstroom gesynchroniseerd met de netfrequentie (50 Herz). Dit is allemaal nodig om het door de zonnepanelen geleverde vermogen “op” het net te zetten zodat het verbruikt kan worden. Bij afwezigheid van eennetfrequentie (bij uitval of als er een zekering in de meterkast doorslaat) zal de inverter zichzelf uitschakelen.Aan een kleine omvormer zit een stekker welke in het stopcontact gaat en de grotere worden via een werkschakelaar verbonden aan het lichtnet om een stabiele en stevige verbinding te maken voor jarenlang goede stroom-distributie.

Zonnepanelen vereisen speciale omvormers omdat een zonnepaneel zijn maximale vermogen bij een zekere spanning geeft, dit heet MPP tracking. Om zoveel mogelijk elektrisch vermogen aan een zonnepaneel te onttrekken “zoekt” de inverter voortdurend naar het punt waarbij het product van paneel- stroom en spanning maximaal is. Dat wordt wel het ‘Maximum Power Point’ (MPP) genoemd. Het MPP verschuift zodra de instraling of de temperatuur van het paneel veranderd. Een inverter is dus altijd voorzien van een of meerdere MPP-trackers. Verliezen in een inverter worden veroorzaakt door de omzetting van gelijkstroom in wisselstroom. Ook de MPP-tracker is altijd ‘zoekende’ waardoor niet altijd het maximale vermogen uit de zonnepanelen gehaald wordt. Al deze elektronische handelingen hebben tot gevolg dat er verliezen ontstaan. Die verliezen bedragen tegenwoordig nog slechts enkele procenten. Ook zijn de verliezen niet altijd gelijk maar afhankelijk van het door de inverter geleverde vermogen. Het maximum rendement van moderne inverters ligt tussen de 96% en 99%.

Het aantal zonnepanelen dat aan een inverter gehangen kan worden, hangt af van het maximale ingangsvermogen (DC) van de inverter EN uiteraard van het piek vermogen per paneel. Bovendien moeten de gebruikte zonnepanelen gelijke elektrische eigenschappen hebben zodra ze in serie worden geschakeld (string-concept).

Omvormerkeuze: Wij werken met SolarEdge als omvormermerk en incidenteel met Growatt.
De string omvormers zien liefst een net iets kleinere omvormer geplaatst dan u in eerste instantie zou denken dat nodig is. Het punt is, een iets kleinere omvormer start in de ochtend iets sneller op en zal ’s avonds langer door gaan. Iedere dag weer! Wel zal er op enkele koudere mooie voorjaarsdagen iets in opbrengst worden verloren, omdat de omvormer tegen de bovengrens aan zit. De opbrengst met een iets kleinere omvormer is dus jaarrond hoger, dan met een grotere omvormer. Andere merken hebben niet zo’n uitgebreide range omvormers, dus is de keuze wat beperkter qua typen. SolarEdge werkt anders (met optimizers), waardoor juist wel een grotere omvormer mogelijk is. U kunt in de toekomst dan nog gemakkelijk uitbreiden.

De verliezen in een inverter zijn afhankelijk van het geleverde vermogen. Het maximale rendement is daardoor niet representatief voor het behaalde rendement in de praktijk. Het EU rendement is een gewogen gemiddelde van rendementen gerealiseerd bij verschillende vermogens. Dit rendement geeft een realistischer beeld hoe de inverter gemiddeld in de praktijk presteert. Het EU rendement ligt meestal 1 a 2 procent lager dan het maximale rendement.

Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van micro inverters en optimizers. Ieder paneel krijgt zo zijn eigen omvormer met eigen MPP-tracker.
Waarom een systeem met optimizers?

  • Door ieder paneel een eigen MPP tracker te geven, kunnen er panelen die in verschillende hellingshoeken of dakvlakken bij elkaar aangesloten worden in 1 systeem.
  • Standaard krijgt men een hogere garantietermijn aangeboden. Voor SolarEdge is dat 12 jaar op de omvormer en 25 jaar op de optimizers (MPP-trackers) die buiten zitten onder de panelen.
  • Standaard datalogging aan boord.
  • 5%-10% Extra rendement door onderlinge optimalisatie en schaduwmanagement.

Hieronder vindt u een aantal merken omvormers die zonnepanelen ondersteunen en waar wij mee werken.
Growatt
SolarEdge