Slimme meter

De slimme meter is een nieuwe generatie energiemeter: een digitale meter die de huidige meters voor elektriciteit en gas vervangt. Een slimme meetinrichting bestaat normaalgesproken uit twee individuele meters: een digitale elektriciteitsmeter en een daaraan gekoppelde gasmeter. Eens per twee maanden worden de meterstanden uitgelezen door uw netbeheerder, die zonnepanelen slimme meterdeze standen doorgeeft aan uw energieleverancier. Door de verbruiksoverzichten die u elke twee maanden ontvangt, krijgt u een goed beeld van het energieverbruik en de levering van uw zonnepanelen gedurende het jaar. Bovendien kunnen de energiebedrijven meterstanden laten uitlezen voor bijvoorbeeld de jaarafrekening, een verhuizing of switch naar een andere leverancier. Hierdoor ontvangt u een afrekening gebaseerd op werkelijke standen.

Hoe werkt een teruglevermeter? De teruglevermeter registreert de elektriciteit die u uit het elektriciteitsnet afneemt èn de elektriciteit die u teruglevert via de zonnepanelen. Een teruglevermeter heeft vier telwerken. De eerste twee telwerken registreren uw afname uit het net. Het derde en vierde telwerk registreren de teruglevering op het net.

Hoe slim is slim?
De slimme meter kan niet nadenken over het energieverbruik. De meter geeft ook geen tips over hoe u energiezuiniger kan leven. Het begrip ‘slim’ moet u daarom niet te letterlijk nemen. De meter is slim, omdat u en uw netbeheerder er slim mee om kunnen gaan. In de nabije toekomst kunt u de slimme meter bijvoorbeeld koppelen aan een pc, laptop of display. Zo krijgt u inzicht in uw energieverbruik. Daarnaast werken energieleveranciers en het bedrijfsleven momenteel aan toepassingen die op termijn extra diensten mogelijk maken om te besparen op uw energieverbruik.

De voordelen op een rij:
-Bij een zonnepanelen systeem is een slimme meter erg belangrijk, omdat deze het totaal aantal teruggeleverde kWh doorgeeft aan uw energiebedijf om een juiste verrekening te maken. Bij een normale meter met dag en nachtstand wordt het aantal teruggeleverde kWh van de panelen alleen van het dag tarief afgetrokken, waardoor het overschot aan overdag geproduceerde aantal kWh niet verrekend wordt en gratis aan het energiebedrijf wordt gegeven. Zonde dus…. Bij een slimme meter wordt het eerst met het dagverbruik verrekend en daarna van het nachtverbruik.

-Uw jaarlijkse eindafrekening voor energie is nauwkeurig en het energieverbruik is direct inzichtelijk en hoeft niet meer te worden geschat.
-U krijgt meer inzicht in uw energieverbruik, waardoor energie besparen gemakkelijker wordt. Dat begint met het verbruiksoverzicht dat u 1 keer per twee maanden van uw energieleverancier ontvangt, nadat de nieuwe wet is ingegaan (begin 2012). Daarnaast komen er apparaten op de markt waarmee u de slimme meter zelf eenvoudig kunt koppelen aan een pc of display. Zo ziet u snel waar u kunt besparen.
-De betrouwbaarheid van de energievoorziening wordt nog beter. Dankzij de slimme meters kunnen de netbeheerders vraag en aanbod van energie beter afstemmen. Met als resultaat: minder storingen in het energienet.
-De meterstanden worden automatisch opgenomen. Vanaf 1 januari 2012 hoeft u dus niet meer thuis te blijven voor een meteropnemer of zelf uw meterstanden door te geven.

Teruglevermeter aanvragen:
Heeft u nog een oude meter? Dan kan het zijn dat u een nieuwe elektriciteitsmeter nodig heeft voor de telling van de stroom die via uw zonnepanelen binnenkomt. Uw netbeheerder kan u vertellen of uw huidige hoofdmeter geschikt is of dat u een nieuwe meter nodig heeft. U kunt zelf via uw netbeheerder checken of uw huidige elektriciteitsmeter geschikt is voor teruglevering.

• Als u uw zonnepanelen installatie heeft gemeld op www.energieleveren.nl, dan zal uw netbeheerder nagaan of uw meter geschikt is om terugleveren te registreren. Uw netbeheerder zal u dan aangeven of u een nieuwe (teruglever) meter nodig heeft. Lukt registreren via www.energieleveren.nl niet en dan kunt u de teruglevermeter aanvragen via uw eigen netbeheerder. Vermeld dan het aansluitadres, uw contactgegevens, en het wattpiekvermogen en de soort opwek van uw zonnepanelen installatie. Het wattpiekvermogen kunt u vinden op de offerte en/of de factuur van de leverancier. De meeste netbeheerders vervangen deze kosteloos, maar ze mogen er wettelijk bepaald maximaal €70 voor rekenen.
Afspraken maken met uw energieleverancier
• Bij een teruglevering van elektriciteit (ongelimiteerd bij een aansluiting t/m 80A aansluitvermogen) via de zonnepanelen wordt de teruggeleverde hoeveelheid energie verrekend met uw verbruikte hoeveelheid. Dat heet salderen en kan tot maximaal de hoeveelheid die je zelf verbruikt. 
• Als u zelf energie produceert met uw zonnepanelen, levert u meestal ook energie terug aan het net. Met uw energieleverancier maakt u afspraken over de teruglevering en de vergoeding hiervoor.

Zodra de slimme meter geplaatst is, kunt u hem (voorlopig) gratis online uitlezen via Enerlogic. Zo kunt u zien wat u aan kWh verbruikt en geleverd heeft. Meldt u aan en met een klein contractje geeft u goedkeur dat uw gegevens opgehaald kunnen worden.

Enerlogic

Enerlogic 2