SolarBox Calculator

Om te bekijken hoeveel zonnepanelen er nodig zijn om uw totaalverbruik aan stroom per jaar af te dekken, kunt u de SolarBox Calculator gebruiken. Deze vindt u doorgaans op de site aan de rechter zijde. Hierin vult u uw jaarverbruik in kWh, in combinatie met uw postcodegebied. Daarnaast bij een schuin dak, de hellingshoek ervan, met de richting van het dak naar de zon. De Calculator berekent voor uw situatie hoeveel zonnepanelen er nodig zijn om uw totale energie behoefte te dekken.

Bij een plat dak ligt het iets lastiger. Het handigste is, om een zijde van het dak te nemen die het dichtste bij zuid ligt. Dit is het makkelijkste te bekijken via Google Maps of Earth. Als hellingshoek voor zonnepanelen gebruiken wij op een plat dak met regelmaat 20º, omdat er dan in verhouding de meeste zonnepanelen op kunnen qua onderlinge rij-afstand. Ook is de set zo vanaf de grond het minst goed te zien en kan de set iets meer bij de dakrand geplaatst worden. 30º is in pricipe de beste hellingshoek, maar het is belangrijk, dat wij even goed bekijken wat de beste optie is en hoeveel ruimte er beschikbaar is. 15º Is ook mogelijk indien gewenst. Zelf kunt u misschien al een schatting maken met volgende afbeelding:
Afstandsbepaling hoeken 15-20-30

De uitkomst uit de SolarBox Calculator geeft het aantal zonnepanelen, wat er ongeveer nodig is om de totale energiebehoefte af te dekken.

zonnepanelen